Hlavní témata

 • Akutní tepenné uzávěry
 • Aortální a tepenné aneuryzma
 • Arteriální hypertenze a cévní komplikace
 • Antikoagulační a protidestičková léčba
 • Arteriovenózní píštěle
 • Asymptomatická ateroskleróza a její detekce
 • Bércové vředy a jejich léčba
 • Cévní malformace
 • Cévní onemocnění u dětí a mladistvých
 • Cévní trauma
 • Diabetes a cévní komplikace
 • Diabetická noha
 • Diagnostické invazivní a neinvazivní cévní techniky
 • Diagnostika, léčba a prevence žilní trombózy
 • Duplexní sonografie tepen a žil
 • Epidemiologie cévních onemocnění
 • Experimentální angiologie
 • Chronická cerebrospinální venózní insuficience
 • Chronická žilní insuficience a její léčba
 • Intermitentní klaudikace
 • Ischemická choroba končetin
 • Kompresní léčba
 • Kritická končetinová ischemie


 
 • Léčba kmenovými buňkami
 • Léky snižující cholesterol a ateroskleróza
 • Lymfedém
 • Mechanická trombektomie
 • Mikrocirkulace
 • Onemocnění karotických tepen
 • Perkutánní angioplastika a stentování
 • Plicní hypertenze
 • Posttrombotický syndrom
 • Rekonstrukční chirurgie tepenných a žilních onemocnění
 • Rizikové faktory vaskulárních onemocnění a jejich prevence
 • Robotická a mininvazivní cévní chirurgie
 • Renovaskulární onemocnění
 • Syndromy cévní komprese
 • Trombofilie
 • Tromboflebitidy
 • Trombolytická léčba
 • Varixy a jejich chirurgická a endovenózní léčba
 • Vaskulitidy
 • Vazoaktivní farmaka
 • Vazoneurózy
 • Žilní tromboembolismus