Aktivní účast

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a elektronických posterů, zobrazovaných na velkoformátových dotykových LCD obrazovkách. Pro zaslání abstraktů přednášek a e-posterů použijte on-line formulář.
V kongresovém sborníku budou publikovány budou pouze abstrakty zaslané v anglickém jazyce.

tlacitko_registrace.jpg

Termín pro zaslání prodloužen do 14. ledna 2019! Abstrakty late-breaking“ e-posterů, krátkých kazuistik a vyzvaných přednášek lze zasílat až do 1. února.
O zařazení a typu prezentace rozhodne programový výbor do 1. února 2019.

POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU
Abstrakt je možné poslat v MS Word Document (*.doc, *.docx) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5 MB.
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm).
Šablona ke stažení

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10 b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem VŠECHNA VELKÁ
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]
 
POKYNY PRO PŘÍPRAVU E-POSTERŮ
E-postery budou prezentovány ve formátu PPT(X) nebo JPG. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (např. Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign).
Plocha pro zobrazení e-posterů na obrazovce je 67 x 96,15 cm (š x v). E-poster nemusí přesně odpovídat těmto rozměrům – šířka se vždy přizpůsobí velikosti plochy (nicméně při výrobě doporučujeme nastavit šířku dokumentu na 67 cm), délka je libovolná (posterem lze rolovat).
E-posterové tabule jsou vybaveny funkcí zoom, takže jakýkoliv detail (obrázek, graf) na e-posteru bude možné při prohlížení zvětšit.
 
Výroba e-posteru:
1) nastavení velikosti dokumentu (šířka 67 cm, výška dle potřeby); v MS PowerPoint v "Návrh/Vzhled stránky"
2) vložení textů, grafů a obrázků
c) zaslání na amca@amca.cz ve formátu PPT nebo JPG (doporučeno 300 dpi, minimálně 100 dpi)
 
Termín pro zaslání: pondělí 25. února.