Pořadatel

cas_logo_CJ-web.png

Česká angiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Předsedkyně organizačního výboru:
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Organizační výbor a programový výbor:
doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
MUDr. Samuel Heller, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. 
doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

 
doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Irena Muchová
doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. 
MUDr. Václav Procházka, Ph.D.
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
MUDr. Petr Vařejka
doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.