Pořadatel

cas_logo_CJ-web.png

Česká angiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně


Předsedkyně organizačního a programového výboru:
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Organizační výbor a programový výbor:
MUDr. Alena Broulíková, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
MUDr. Samuel Heller, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.
MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. (ČSTH)
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. (ČSTH)
doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D.

 
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Irena Muchová
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. (ČSAT)
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA (ČDS)
prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D. (ČSKVCH)
MUDr. Petr Vařejka
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (ČSAT)
prof. MUDr. Jiří Widimský ml., CSc. (ČSH)