Úvodní slovo

DK1.JPG

Vážené kolegyně, milí kolegové,

je to neuvěřitelné, ale opět se blíží naše tradiční odborné setkání – kongres České angiologické společnosti s mezinárodní účastí. Angiologické dny, již 44. v pořadí se budou konat 28. 2. – 2. 3. 2019 v Praze, v hotelu Vienna House Diplomat. Rádi bychom navázali na všechny předchozí úspěšné kongresy, což je možné pouze s vaší účastí. Rádi bychom, aby co nejvíce z vás se zapojilo do všech forem prezentace výsledků své práce, abyste přijeli se podělit se o nabyté zkušenosti, nebo jen diskutovat o problémech. 

Kongres European Society for Vascular Medicine, spojený s Angiologickými dny, který proběhl v březnu 2018, byl dle odezvy velmi úspěšný. Chceme proto přebrat do schématu českých Angiologických dnů některé programové nápady, které se osvědčily: sympozia s výsledky recentně uzavřených studií, diskuse Pro a Proti, tematické bloky cílené na okruhy chorob či určitá farmaka nebo připravené ve spolupráci s příbuznými odbornými společnostmi, prezentace nových doporučení (např. pro léčbu žilních chorob vydané v roce 2018), přenosy z katetrizačních sálů. Navštívit budete moci i ranní, prakticky orientované workshopy. Na letošních Angiologických dnech také vystoupí zahraniční řečníci, budou odměněni mladí vědci a oceněny budou nejlepší články a monografie vydané v roce 2018. Zejména pro mladé vaskulární specialisty bychom rádi rozvinuli sekci kazuistik. Nejdůležitější jsou ale v programu vaše práce, které přihlásíte. 

Je pro mne ctí a radostí, že vás mohu jménem svým i celého výboru České angiologické společnosti co nejsrdečněji pozvat na 44. angiologické dny do Prahy a těšit se na milá osobní setkání. Hezké a přínosné odborné akce je důležité rozvíjet a zachovat i v elektronickém věku.

Na setkání se těší

Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP