Výroční ceny ČAS

Česká angiologická společnost vyhlašuje tradiční ceny za nejlepší publikace s angiologickou tematikou publikované v roce 2018.

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2018, budou v průběhu 44. angiologických dnů předány čtyři ceny, dotované každá částkou 15 000 Kč:
Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu
Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu
Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let (sponzorována společností Boehringer Ingelheim spol. s r.o.)
Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění 
(sponzorována společností Servier, s.r.o.)

Přihlášky do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2018 (či internetovými odkazy na ně) je třeba zaslat e-mailem na adresu sekretariátu společnosti (info@angiology.cz) do 7. ledna 2019.