Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.
ID akce: 101237 (on-line), 101608 (on-demand)

Ohodnocení

  • Pasivní účast: max. 18 kreditů (dle délky účasti; on-demand část kongresu je akreditována samostatně)
  • Hlavní autor přednášky 7 kreditů
  • Spoluautor přednášky: 5 kreditů

Certifikáty

Kredity získané za on-line sledování kongresu a aktivní účast budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.
V případě zájmu o zaslání certifikátu v PDF kontaktujte prosím sekretariát kongresu