Úvodní slovo


Vážení a milí příznivci vaskulární medicíny!

Uplynul téměř rok a máme opět možnost se setkat na tradičním kongresu angiologické obce, na již 48. angiologických dnech s mezinárodní účastí, na kterých mimo jiné také oslavíme 30. výročí založení naší společnosti.

Nemohu pominout události, které hýbou naší společností. Jednak se svět se v roce 2020 zásadně změnil díky nečekané pohromě v podobě covidové pandemie a sotva jsme v roce 2022 vydechli a mohli začít žít běžným způsobem, včetně setkávání se na vzdělávacích a jiných akcích, přišla do Evropy válka. Nikdo z nás, kteří jsme narozeni ve druhé polovině 20. století, si jistě nedovedl představit, že by se válčilo v Evropě, v relativní blízkosti naší země, a že by kdy ještě mohl vidět děla a vojáky v zákopech. Bohužel ale taková je realita, která se odráží v ekonomice a jistě způsobí i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Nešťastné výročí ruské agrese připadne na datum 24. února, tedy den, kdy jsme v roce 2022 zahajovali minulý kongres. Tehdy jsme za Českou angiologickou společnost ČLS JEP cestou prověřených humanitárních organizací odeslali 200 000 Kč na pomoc bránící se Ukrajině.

Pojďme ale k radostnější události, kterou bez pochyb je angiologický kongres. Koná se ve dnech 2.–4. března 2023, tradičně v kongresových prostorách hotelu Vienna House Diplomat v Praze 6. Do programu chystáme přehledová sdělení, kontroverze v oblasti vaskulární medicíny, novinky z mezinárodních kongresů (výsledky studií – Hot lines), představení mezinárodních i českých inovovaných doporučení pro léčbu chronických žilních chorob, přehled moderní farmakoterapie hyperlipoproteinémie a diabetu mellitu, blok intervenční angiologie s přenosy z několika katetrizačních sálů, dotkneme se lymfologie, diabetické nohy, chystáme opět sekci kazuistik mladých angiologů nebo blok na téma vzácné cévní nemoci. Program doplní také ultrasonografické a další workshopy. Doufáme, že nebudou chybět ani zajímavá firemní sympozia. A rádi bychom uspořádali i samostatný program pro sestry.

Nedílnou součástí programu je předání ocenění, ať již čestných členství nebo cen za publikace v oboru cévní medicíny. Na kongres jsme pozvali i nově zvolenou předsedkyni Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM) – prof. Lucii Mazzolai ze Švýcarska – a těšíme se i na další zahraniční hosty.
Jménem přípravného výboru se budeme snažit, abychom ani letos nezklamali vaše očekávání a připravili pestrý program jak pro internisty-angiology, tak pro cévní chirurgy, ale i dermato-flebology a další odbornosti zajímající se o kardiovaskulární medicínu.

Těšíme se na Vás, na každoroční příjemnou atmosféru kongresu a milá osobní setkání!

Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

​​​​​Záštita

48. angiologické dny se konají pod záštitou prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc., děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s., a MUDr. Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory.

Mobilní aplikace s programem kongresu

Program kongresu je k dispozici také v mobilní aplikaci ANGIO 2023. Výhodou mobilní aplikace je především možnost sestavení vlastního programu z přednášek a workshopů, které Vás zajímají.
Aplikace ANGIO 2023 je k dispozici pro mobilní zařízení s operačními systémy iOS a Android. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód: