Úvodní slovo


Vážení a milí příznivci vaskulární medicíny!

Uplynul téměř rok a máme opět možnost se setkat na tradičním kongresu angiologické obce, na již 48. angiologických dnech s mezinárodní účastí, na kterých mimo také oslavíme 30. výročí založení naší společnosti.

Nemohu pominout události, které hýbou naší společností. Jednak se svět se v roce 2020 zásadně změnil díky nečekané pohromě v podobě covidové pandemie a sotva jsme v roce 2022 vydechli a mohli začít žít běžným způsobem, včetně setkávání se na vzdělávacích a jiných akcích, přišla do Evropy válka. Nikdo z nás, kteří jsme narozeni ve druhé polovině 20. století, si jistě nedovedl představit, že by se válčilo v Evropě, v relativní blízkosti naší země, a že by kdy ještě mohl vidět děla a vojáky v zákopech. Bohužel ale taková je realita, která se odráží v ekonomice a jistě způsobí i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Nešťastné výročí ruské agrese připadne na datum 24. února, tedy den, kdy jsme v roce 2022 zahajovali minulý kongres. Tehdy jsme za Českou angiologickou společnost ČLS JEP cestou prověřených humanitárních organizací odeslali 200 000 Kč na pomoc bránící se Ukrajině.

Pojďme ale k radostnější události, kterou bez pochyb je angiologický kongres. Koná se ve dnech 2.–4. března 2023, tradičně v kongresových prostorách hotelu Vienna House Diplomat v Praze 6. Do programu chystáme přehledová sdělení, kontroverze v oblasti vaskulární medicíny, novinky z mezinárodních kongresů (výsledky studií – Hot lines), představení mezinárodních i českých inovovaných doporučení pro léčbu chronických žilních chorob, přehled moderní farmakoterapie hyperlipoproteinémie a diabetu mellitu, blok intervenční angiologie s přenosy z několika katetrizačních sálů, dotkneme se lymfologie, diabetické nohy, chystáme opět sekci kazuistik mladých angiologů nebo blok na téma vzácné cévní nemoci. Program doplní také ultrasonografické a další workshopy. Doufáme, že nebudou chybět ani zajímavá firemní sympozia. A rádi bychom uspořádali i samostatný program pro sestry.

Nedílnou součástí programu je předání ocenění, ať již čestných členství nebo cen za publikace v oboru cévní medicíny. Na kongres jsme pozvali i nově zvolenou předsedkyni Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM) – prof. Lucii Mazzolai ze Švýcarska – a těšíme se i na další zahraniční hosty.
Jménem přípravného výboru se budeme snažit, abychom ani letos nezklamali vaše očekávání a připravili pestrý program jak pro internisty-angiology, tak pro cévní chirurgy, ale i dermato-flebology a další odbornosti zajímající se o kardiovaskulární medicínu.

Těšíme se na Vás, na každoroční příjemnou atmosféru kongresu a milá osobní setkání!

Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Důležité termíny

  • termín pro přihlášení do soutěže o výroční ceny ČAS: 10. ledna
  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 15. ledna (abstrakty vyzvaných přednášek, e‑posterů a přednášek v sesterské sekci lze zasílat až do 31. ledna)
  • „early-bird“ registrace: do 31. ledna
  • 48. angiologické dny: 2.–4. března

Výroční ceny České angiologické společnosti

Česká angiologická společnost ČLS JEP vyhlašuje tradiční ceny za nejlepší publikace s angiologickou tematikou publikované v roce 2022.

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2022, budou v průběhu 48. angiologických dnů předány čtyři ceny, dotované částkou 15 000 Kč:
 
  • Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu
  • Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu (partnerem ceny je společnost Pierre Fabre Medicament s. r. o.)
  • Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let
  • Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění (partnerem ceny je společnost Servier, s. r. o.)
Přihlášení do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2022 lze provést do 10. ledna 2023 prostřednictvím online formuláře.