Úvodní slovo


Milé kolegyně a kolegové, vážení příznivci vaskulární medicíny!
 
Uplynul znovu téměř rok a my opět zveme všechny specialisty, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou onemocnění cév, aby v hojném počtu navštívili „Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí“. Budou se konat ve dnech 29. února–2. března 2024 v Praze. Ve složité době postcovidové, druhý rok války na Ukrajině a při nově vzniklé válce v Izraeli je dobře, že existují určité životní jistoty, mezi něž každoroční angiologický kongres patří. Proto s velkým předstihem jsme zahájili jeho přípravu.

Chceme kongres naplnit především novinkami z našeho oboru, ale přinést i zajímavosti v oborech příbuzných. Proto jsme registrovali velké mezinárodní akce roku 2023, ať již velké intervenční (sympozium Charring Cross v Londýně, CIRSE v Kodani), kongresy na téma trombózy (kongres ISTH v Montrealu), nebo fórum žilních onemocnění (EVF v Berlíně), také novinky z periferní cirkulace na kongresu Evropské kardiologické společnosti. V neposlední řadě jsme aktivně přispěli k dobrému průběhu již 9. kongresu Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM), konanému v říjnu 2023 v Miláně. A na všech těchto akcích jsme řešili také společné problémy vzdělávání a nutnost optimální spolupráce všech odborností, které se podílejí na vaskulární péči o naše nemocné.

Chystané bloky přednášek pro 49. angiologické dny by měly v hotelu Vienna House Diplomat v Praze-Dejvicích přinést nejen tradiční přednášky s tématy tepennými, žilními, i lymfologickými. Je nutno každoročně aktualizovat naše postupy farmakologické (jistě s podporou výrobců jednotlivých léků), ale i revaskularizační (kde se také objevuje řada nových postupů). Kromě přehledových přednášek chceme přijít s provokujícími „pro a proti“ sympozii, uvést sekci „hot lines“ s výsledky nových studií a sympozia s novinkami charakteru „state-of-art“ a jako každoročně připravit praktické workshopy a přenosy z katetrizačních sálů. V neposlední řadě bychom uvítali, aby mladší kolegové představili své vlastní práce nebo předvedli svého „vaskulárního pacienta roku“. Pro mladé angiology chystáme i letos zpracování některých otázek k atestaci formou samostatného minisympozia. Samozřejmostí je vlastní sekce sesterská.

Nelze opomenout ani ceremoniální část, kde každoročně oceňujeme významné osobnosti české (a slovenské) angiologie. Jako každoročně bychom uvítali, aby řada z Vás přispěla do soutěže o nejlepší publikovaný článek nebo dokonce v loňském roce uvedenou monografii s vaskulární tematikou.

Doufáme, že přijedete rádi do Prahy jako každoročně – za vědou, možná i kulturou a řadou osobních setkání. Chtěli bychom, aby kromě slovenských kolegů do Prahy na naši akci přijeli i zahraniční hosté a ukázali nám, jaké jsou trendy v jejich zemích. Zveme všechny spřátelené odbornosti – od ostatních podoborů velké interny, přes dermatology, radiology specializované na zobrazení cévních struktur a intervence, také pro nás nezbytné cévní chirurgy až po praktické lékaře, kteří nám nemocné referují.

S přáním především pevného fyzického zdraví, udržení stavu pozitivní mysli a také s kdysi banálním přáním míru, nejen v Evropě.
 
Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Záštita

49. angiologické dny se konají pod záštitou prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., rektorky Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Martina Vokurky, CSc., děkana 1. LF UK, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně, a MUDr. Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory.

Výroční ceny České angiologické společnosti

Česká angiologická společnost ČLS JEP vyhlašuje tradiční ceny za nejlepší publikace s angiologickou tematikou publikované v roce 2023.

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2023, budou v průběhu 49. angiologických dnů předány čtyři ceny, dotované částkou 15 000 Kč:
 
  • Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu
  • Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu 
  • Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let
  • Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění (partnerem ceny je společnost Servier, s. r. o.)
Přihlášení do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2023 lze provést do 10. ledna 2024 prostřednictvím online formuláře.

Důležité termíny

  • termín pro přihlášení do soutěže o výroční ceny ČAS: 10. ledna
  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 15. ledna (abstrakty e‑posterů a přednášek v sesterské sekci lze zasílat až do 31. ledna)
  • „early-bird“ registrace: do 31. ledna
  • 49. angiologické dny: 29. února – 2. března