Úvodní slovo


Milé kolegyně, vážení příznivci vaskulární medicíny!
 
Uplynul znovu téměř rok a my opět zveme všechny specialisty, kteří se zabývají diagnostikou a léčbou onemocnění cév, abyste v hojném počtu navštívili „Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí“. Budou se konat ve dnech 29. února–2. března 2024 v Praze. Ve složité době postcovidové, druhý rok války na Ukrajině, při nově vzniklé válce v Izraeli, je dobře, že existují určité životní jistoty, mezi něž každoroční angiologický kongres patří. Proto s velkým předstihem jsme zahájili jeho přípravu.

Chceme kongres naplnit především novinkami z našeho oboru, ale přinést i zajímavosti v oborech příbuzných. Proto jsme registrovali velké mezinárodní akce roku 2023, ať již velké intervenční (sympozium Charring Cross v Londýně, CIRSE v Kodani), kongresy na téma trombózy (kongres ISTH v Montrealu), nebo fórum žilních onemocnění (EVF v Berlíně), také novinky z periferní cirkulace na kongresu Evropské kardiologické společnosti. V neposlední řadě jsme aktivně přispěli k dobrému průběhu již 9. Kongresu Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM), konaném v říjnu 2023 v Miláně. A na všech těchto akcích jsme řešili také společné problémy vzdělávání a nutnost optimální spolupráce všech odborností, které se podílejí na vaskulární péči o naše nemocné.

Chystané bloky přednášek pro 49. angiologické dny by měly v hotelu Vienna House Diplomat v Praze 6 Dejvicích přinést jednak tradiční přednášky s tématy tepennými, žilními, i lymfologickými. Je nutno každoročně aktualizovat naše postupy farmakologické (jistě s podporou výrobců jednotlivých léků), ale i revaskularizační (kde se také objevuje řada nových postupů). Kromě přehledových přednášek chceme přijít s provokujícími „pro a proti“ sympozii, uvést sekci „hot lines“ s výsledky nových studií, uvést sympozia s novinkami charakteru „state-of art“, a jako každoročně připravit praktické workshopy a přenosy z katetrizačních sálů. V neposlední řadě bychom uvítali, aby mladší kolegové představili své vlastní práce, nebo předvedli „svého vaskulárního pacienta roku“. Pro mladé angiology chystáme i letos zpracování některých otázek k atestaci formou samostatného minisympozia. Samozřejmostí je vlastní sekce sesterská.

Nelze opomenout ani ceremoniální část, kde každoročně oceňujeme významné osobnosti české (a slovenské) angiologie. Jako každoročně bychom uvítali, aby řada z vás přispěla do soutěže o nejlepší publikovaný článek nebo dokonce v loňském roce uvedenou monografii s vaskulární tematikou.

Doufáme, že přijedete rádi do Prahy jako každoročně – za vědou, možná i kulturou a řadou osobních setkání. Chtěli bychom, aby kromě slovenských kolegů do Prahy na naši akci přijeli i zahraniční hosté a ukázali nám, jaké jsou trendy v jejich zemích. Zveme všechny spřátelené odbornosti – od ostatních podoborů velké interny, přes dermatology, radiology specializované na zobrazení cévních struktur a intervence, také pro nás nezbytné cévní chirurgy až po praktické lékaře, kteří nám nemocné referují.

S přáním především pevného fyzického zdraví, udržení stavu pozitivní mysli a také s kdysi banálním přáním míru, nejen v Evropě.
 
Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Důležité termíny

  • termín pro přihlášení do soutěže o výroční ceny ČAS: 10. ledna
  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 10. ledna (abstrakty e‑posterů a přednášek v sesterské sekci lze zasílat až do 31. ledna)
  • zahájení registrace: 10. listopadu
  • „early-bird“ registrace: do 31. ledna
  • 49. angiologické dny: 29. února – 2. března