Úvodní slovo


Vážení a milí příznivci vaskulární medicíny!

Žijeme již druhým rokem v podivném čase koronavirové pandemie. Někteří nás zneklidňují tvrzením, že jde o spiknutí mocných směřující ke kolapsu světa, jiní naopak předvídají brzké ekonomické a další zotavení, jaké přichází po každé celospolečenské krizi. Nám zdravotníkům naštěstí na čtení konspiračních teorií nezbývá čas. Snažíme se nadále co nejlépe pečovat o někdy přehnaně vystrašené pacienty, jindy sebevědomé všeználky, přesvědčovat všechny z nich o léta prověřeném benefitu vakcinace, a hlavně držet kvalitu péče, třeba i dočasně pomocí telemedicíny (s díky těm, kteří i přes počáteční nedůvěru prosadili systém elektronických receptů).

V roce 2021 se nám podařilo v oblasti vzdělávání uskutečnit dvě velké akce. V únoru jsme sice i my museli ustoupit od obvyklého scénáře Angiologických dnů a realizovat je formou online přenosu, s hezkou možností dodatečného sledování. Cítili jsme, že se řečníkům do éteru studia nebo do mikrofonů počítačů ve vlastních pracovnách nemluví bez kontaktu s publikem zvlášť dobře. Současně jsme ale byli překvapeni poměrně vysokou sledovaností naší akce (i mnoha dalších seminářů s cévní tematikou, které v roce 2021 takto proběhly). Následně jsme se radostně potkali v konci srpna již na živo na tradiční postgraduální vzdělávací akci v Lednici. Nyní jsme ale v mezičase, kdy se opět nemocnice plní, bohužel převážně neočkovanými pacienty, které se nepodařilo přesvědčit.

Co tedy nyní začínáme chystat pro rok 2022? Angiologické dny s mezinárodní účastí mají stanoven pevný termín, a sice ve dnech 24.–26. února 2022. Rádi bychom se s Vámi všemi tentokrát potkali přímo v hotelu Diplomat v Praze-Dejvicích. Musíme však být připraveni i na scénář kombinace aktivních účastníků a přenosů přednášek a diskusí ze studia.

Chtěli bychom v rámci výboru České angiologické společnosti příští Angiologické dny připravit jako pestrou plejádu novinek ve vaskulárních tématech obvyklých, ale také se zaměřit na méně frekventované angiologické stavy. Rádi bychom připravili kvalitní přehledné přednášky, sympozia s novinkami charakteru „state-of-the-art“, zpracovat „hot topics“, vést provokativní diskuse špičkových odborníků v dané problematice, připravit praktické workshopy apřenosy z katetrizačních sálů, představit práce mladých angiologů, předvést sesterské příspěvky... A samozřejmě předat i ocenění a představit další projekty nového výboru ČAS.  

Věříme, že mnozí z Vás se přihlásí s vlastními příspěvky, ať již v podobě přednášek nebo posterů. Chceme se tentokrát opět potkat ve větší míře jak se slovenskými kolegy, tak i s odborníky z dalších zemí. Doufejme tedy, že se uvidíme reálně koncem února v Praze a nebudeme si muset pouze virtuálně mávat. 

S přáním pevného zdraví a zachování dobré nálady Vám všem, za přípravný výbor kongresu a výboru ČAS

Debora Karetová
předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP

Angiologické dny on-line


Zaregistrovaným účastníkům, kteří se kongresu nemohou zúčastnit osobně, nabízíme možnost on-line sledování kongresu.

Kongres lze sledovat on-line a později i ze záznamu prostřednictvím webové aplikace gCon (tlačítko výše), kterou není třeba stahovat ani instalovat, aplikace funguje ve všech běžných webových prohlížečích (Chrome, Edge, Safari aj.) na počítačích i tabletech. 

Pro sledování kongresu je nutné přihlášení dle níže uvedeného postupu:
 
  • Klikněte na zelené tlačítko „KONGRES ON-LINE“, budete přesměrováni do kongresové aplikace gCon.
  • Klikněte na „Přihlášení“ v pravém horním rohu stránky.
  • Zadejte svůj e-mail použitý při registraci na kongres a klikněte na „Další“.
  • Na zadaný e-mail Vám bude obratem zasláno heslo (případně zkontrolujte i složku s nevyžádanou poštou). Zaslané heslo zadejte do stejného okna a klikněte na „Login“.
  • Kongres můžete sledovat po kliknutí na záložku „Živé vysílání“, která se po úspěšném přihlášení zobrazí v horním menu.
Kontakt pro případ potíží či dotazů: +420 731 496 062

Vítězové výročních cen České angiologické společnosti za rok 2021

Linhartova cena pro autory monografií:
Hirmerová, Jana, a kol. Trombóza a malignita. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-3051-1.

Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu:
Partnerem ceny je společnost Pierre Fabre Medicament s. r. o.

Fejfarová V, Matuška J, Jude E, Piťhová P, Flekač M, Roztočil K, Wosková V, Dubský M, Jirkovská A, Bém R, Husáková J, Lánská V. Stimulation TcPO2 Testing Improves Diagnosis of Peripheral Arterial Disease in Patients With Diabetic Foot. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Dec 10;12:744195.

Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let:
Kauerova S, Bartuskova H, Muffova B, Janousek L, Fronek J, Petras M, Poledne R, Kralova Lesna I. Statins Directly Influence the Polarization of Adipose Tissue Macrophages: A Role in Chronic Inflammation. Biomedicines. 2021 Feb 19;9(2):211. 

Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění:
Partnerem ceny je společnost Servier, s. r. o.

Hirmerová J, Seidlerová J, Šubrt I, Hajšmanová Z. Prevalence of cancer in patients with superficial vein thrombosis and its clinical importance. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord. 2022 Jan;10(1):26–32.