Registrace k aktivní účasti

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a e-posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit prefovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne programový výbor kongresu.
Abstrakty budou publikovány ve sborníku, který obdrží všichni účastníci kongresu.

V případě zájmu o aktivní účast v programu 49. angiologických dnů Vás prosíme o zaslání abstraktu Vašeho příspěvku prostřednictvím kongresového registračního systému (tlačítko níže) do 15. ledna 2024.
Abstrakty vyzvaných přednášek, e‑posterů a přednášek v sesterské sekci lze zasílat až do 31. ledna.
 

Informace pro autory

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 300 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
  • Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem: Název abstraktu
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: J. Novák, P. Kovář, A. Krejčí
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]