Registrace k aktivní účasti

Volná sdělení budou prezentována formou předem připravených prezentací s komentářem autora (maximálně 15 minut / 20 slidů), které budou účastníkům kongresu k dispozici v on‑demand režimu od 25. února do 15. května. Vybrané příspěvky budou prezentovány také živě v průběhu on‑line kongresu (25.–27. února).

V případě zájmu o aktivní účast v programu 46. angiologických dnů Vás prosíme o zaslání abstraktu Vašeho příspěvku prostřednictvím kongresového registračním systému (tlačítko níže) do 31. ledna.
 

Abstrakt lze odeslat po vytvoření uživatelského účtu v kongresovém registračním systému. Zadaný e‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte, využijete je při pozdější registraci na kongres či některou z budoucích akcí.


 

Informace pro autory

  • Abstrakt lze zaslat v českém, slovenském i anglickém jazyce.
  • Abstrakt je možné poslat ve formátech doc, docx, rtf, nebo odt. Maximální velikost souboru je 10 MB. Abstrakt může obsahovat 1 obrázek.
  • Název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
  • Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem a verzálkami: NÁZEV ABSTRAKTU
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]