Výroční ceny České angiologické společnosti

Česká angiologická společnost ČLS JEP vyhlašuje tradiční ceny za nejlepší publikace s angiologickou tematikou publikované v roce 2020.

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2020, budou v průběhu 46. angiologických dnů předány čtyři ceny, dotované každá částkou 15 000 Kč:
Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu
Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu (sponzorována společností Pierre Fabre Medicament s. r. o.)
Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let (sponzorována společností Boehringer Ingelheim spol. s r. o.)
Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění (sponzorována společností Servier, s. r. o.)

Přihlášky do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2020 (či internetovými odkazy na ně) je třeba zaslat e-mailem na adresu sekretariátu společnosti (info@angiology.cz) do 11. ledna 2020.