Úvodní slovo

 
Vážené dámy a pánové, milí příznivci angiologie!

Blíží se obvyklý termín našeho setkání během Angiologických dnů s mezinárodní účastí. V roce 2021 je tato akce naplánována na dny 25.–27. února.

V roce 2020, který ovládl koronavirus, jsme měli to štěstí, že jako jedné z mála odborných společností se nám povedlo uspořádat obě naše hlavní akce v tradiční podobě. Toto štěstí nás však s nástupem dalších vln koronavirové pandemie opustilo a nyní je jisté, že koncem února se budeme moci sejít pouze ve virtuálním prostoru.

Organizační a programový výbor kongresu tuto skutečnost přijal jako výzvu a pracuje na přípravách kvalitního odborného programu i technického zajištění virtuálního kongresu, který se bude skládat ze dvou částí: on-line setkání v oznámeném únorovém termínu a „videotéky“ prezentací a diskuzí, která bude zaregistrovaným účastníkům k dispozici až do poloviny května. 

Těšit se jako obvykle můžete na novinky v angiologii, prezentaci závěrů nových studií, tradiční blok intervenční angiologie s přímými přenosy z několika pracovišť, sekce připravené ve spolupráci se zástupci příbuzných oborů, zajímavé kazuistiky i bloky s praktickým obsahem. Část programu bude věnována i cévním projevům onemocnění Covid-19 a souvisejícím kazuistikám. Samozřejmě uvítáme i Vaše příspěvky na jakékoli angiologické téma, abstrakty volných sdělení přijímáme až do konce ledna.

Vedle odborného programu oceníme i nejlepší publikace s cévní tematikou z minulého roku a představíme nově zvolený výbor společnosti. Tímto Vás prosíme, abyste ve volbách, které se budou konat od 1. do 15. února, v co největším počtu odevzdali své hlasy nejlepším odborníkům v oboru.
 
Virtuální setkání zcela jistě nemůže nahradit tradiční přátelskou atmosféru akce, ale z hlediska odborného bude i toto setkání velmi přínosné. Děkujeme za Vaši péči o cévní pacienty, za plnění všech úkolů v tomto velmi složitém období, a těšíme se na on-line setkání v průběhu 46. angiologických dnů.

Za výbor České angiologické společnosti s přáním zachování duševní pohody a zejména pevného zdraví

Debora Karetová
předsedkyně společnosti 

Důležité termíny

 

 

  • termín pro přihlášení do soutěže o výroční ceny ČAS: 11. ledna
  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti: 31. ledna
  • „early-bird“ registrace: 31. ledna
  • 46. angiologické dny on-line: 25.–27. února
  • 46. angiologické dny on-demand: 8. března – 15. května