Připravované programové bloky

Seznam je průběžně doplňován.

COVID-19 a žilní trombembolismus
COVID-19 ovládl svět – aktuální přehled (D. Karetová, Praha)

Patofyziologie „zánětlivé trombózy“, nejen při COVID-19 (S. Bílková, Plzeň)
Prevence a léčba trombembolické nemoci při COVID-19 (J. Hirmerová, Plzeň)

COVID-19: Zajímavé vaskulární projevy při koronavirové infekci

Vyšetření před intervencí v rámci povrchového žilního systému
Pletysmografie – méně částá diagnostická modalita (J. Matuška, Hodonín) 
Standardní duplexní ultrasonografie, ne obvykle vyšetřované lokality či struktury (G. Hnátková, Zlín) 
Význam topografické anatomie fossa poplitea při intervencích v rámci povrchového žilního systému dorzální strany bérce (D. Kachlík, Praha, L. Hnátek, Zlín)

Pro a Proti – Vystačíme si v angiologické ambulanci pouze s běžným duplexním ultrazvukem? 
Ano, u naprosté většiny pacientů (J. Piťha, Praha)
Ne, často je vhodné použít/doplnit další metody (J. Matuška, Hodonín)

Pro a Proti – Cévní sonografie jako jediné vyšetření před DSA s intervencí?
Pro (T. Hauer, České Budějovice) 
Proti (TBA)

Neřesti a kardiovaskulární prevence
Čokoláda a riziko aterosklerotických příhod (H. Rosolová, Plzeň)
Klady a zápory elektronických cigaret (E. Králíková, Praha)
TBA

Blok intervenční angiologie s přímými přenosy

Otoky končetin – vše začíná u diferenciální diagnostiky stavu a odhalení žilního refluxu

Sekce ve spolupráci Českou společností pro hypertenzi
Nové metody měření krevního tlaku (J. Mlíková Seidlerová, Plzeň)
SCORE a 20leté riziko KV mortality a maligních chorob (P. Wohlfahrt, Praha)
Hypertenze, hypokalemie, primární aldosteronismus (J. Widimský, Praha)
Hypertenze, hypokalémie, Liddleův syndrom (J. Filipovský, Plzeň)

Korekce polyvaskulárního postižení dnes a zítra (i v ambulancích angiologů)
Sekce ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

Dvě mouchy jednou rybou? ω-3 mastné kyseliny a vitamín D nejen proti ateroskleróze (J. Piťha, Praha)
Boj proti ateroskleróze byl před covidem … bude i po něm, včetně nových léků (M. Vrablík, Praha) 

Unresolved (t)issues in vascular medicine – carotid arteries
Sekce ve spolupráci s International Union of Angiology

Tricks and tips in duplex ultrasound of carotid arteries (P. L. Antignani, Řím)
Recent approaches to carotid endarterectomy (A. Mansilha, Porto) 
What can we learn from specimens of carotid arteries (J. Piťha, Praha)

New arterial approaches
Sekce ve spolupráci s European Society for Vascular Medicine

Air pollution and critical limb ischemia (J. Belch, Dundee)
Finger Systolic Pressure Measurements (P. Carpentier, Grenoble)
TBA (J. Maďarič, Bratislava)

Lymfologická sekce

Sekce ve spolupráci s Českou diabetologickou společností