Připravované programové bloky

Seznam je průběžně doplňován.

COVID-19 a žilní trombembolismus
COVID-19 ovládl svět – aktuální přehled (D. Karetová, Praha)

Patofyziologie „zánětlivé trombózy“, nejen při COVID-19 (S. Bílková, Plzeň)
Prevence a léčba trombembolické nemoci při COVID-19 (J. Hirmerová, Plzeň)

COVID-19: Zajímavé vaskulární projevy při koronavirové infekci

Vyšetření před intervencí v rámci povrchového žilního systému
Pletysmografie – méně částá diagnostická modalita (J. Matuška, Hodonín) 
Standardní duplexní ultrasonografie, ne obvykle vyšetřované lokality či struktury (G. Hnátková, Zlín) 
Význam topografické anatomie fossa poplitea při intervencích v rámci povrchového žilního systému dorzální strany bérce (D. Kachlík, Praha, L. Hnátek, Zlín)

Pro a Proti – Vystačíme si v angiologické ambulanci pouze s běžným duplexním ultrazvukem? 
Ano, u naprosté většiny pacientů (J. Piťha, Praha)
Ne, často je vhodné použít/doplnit další metody (J. Matuška, Hodonín)

Blok intervenční angiologie s přímými přenosy

Otoky končetin – vše začíná u diferenciální diagnostiky stavu a odhalení žilního refluxu

Sekce ve spolupráci Českou společností pro hypertenzi
Nové metody měření krevního tlaku (J. Mlíková Seidlerová, Plzeň)
SCORE a 20leté riziko KV mortality a maligních chorob (P. Wohlfahrt, Praha)
Hypertenze, hypokalemie, primární aldosteronismus (J. Widimský, Praha)
Hypertenze, hypokalémie, Liddleův syndrom (J. Filipovský, Plzeň)

Korekce polyvaskulárního postižení dnes a zítra (i v ambulancích angiologů)
Sekce ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

Dvě mouchy jednou rybou? ω-3 mastné kyseliny a vitamín D nejen proti ateroskleróze (J. Piťha, Praha)
Boj proti ateroskleróze byl před covidem … bude i po něm, včetně nových léků (M. Vrablík, Praha) 

Sekce ve spolupráci s European Society for Vascular Medicine

Lymfologická sekce


Sekce ve spolupráci s Českou diabetologickou společností