Výroční ceny České angiologické společnosti

Česká angiologická společnost ČLS JEP vyhlašuje tradiční ceny za nejlepší publikace s angiologickou tematikou publikované v roce 2023.

Za nejlepší práce, publikované v oboru angiologie v roce 2023, budou v průběhu 49. angiologických dnů předány čtyři ceny, dotované částkou 15.000 Kč:
 
  • Linhartova cena pro autory monografií bez věkového limitu
  • Prusíkova cena pro autory časopiseckých prací bez věkového limitu (partnerem ceny je společnost Pierre Fabre Médicament)
  • Reinišova cena pro autory časopiseckých prací do 35 let
  • Přerovského cena pro autora nejlepší práce s problematikou žilních onemocnění (partnerem ceny je společnost Servier, s. r. o.)
Přihlášení do soutěže o tyto ceny s přiloženými publikacemi uveřejněnými v roce 2023 lze provést do 10. ledna 2024 prostřednictvím online formuláře (tlačítko níže).